Klenoty-buran.cz

Sleva na hodinky značky PATTIC až 70%!

Kontakty O nás

Ochrana osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s příslušnými právními předpisy a mezinárodními standardy. Tato stránka má za úkol Vás v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) informovat o tom, jaké informace o Vás shromažďujeme, z jakého důvodu a jakým způsobem Vaše informace využíváme, jaká jsou Vaše práva ohledně námi využívaných osobních údajů a jakým způsobem je u nás můžete uplatnit v souladu s GDPR nařízením.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je společnost FGH investment s.r.o., IČ: 291 82 221 se sídlem Konečná 452/23, Držovice 796 07, jež je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 63822.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme ?

- Pro účely uzavření kupní smlouvy a vyřízení Vaší objednávky zpracováváme:

a) identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa

b) elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, e-mail

c) pokud jste podnikatel – název firmy, IČO/DIČ, sídlo

- Za účelem vylepšování našich služeb a nabídky, pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení a personalizace reklamy zpracováváme:

a) údaje o vašem chování na webu, včetně případů, kdy jej prohlížíte přes naši mobilní aplikaci, zejména produkty, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení údaje o Vašich nákupních zvycích a využívání našich služeb.

3. Jak vaše osobní údaje získáváme ?

Osobní údaje získáváme především přímo od Vás (zejména při uzavírání smlouvy a v průběhu smluvního vztahu) a dále na základě Vašich návštěv našich internetových stránek (viz. sekce cookies níže).

4. Jak vaše osobní údaje využíváme ?

Vaše osobní údaje využíváme zejména k následujícím účelům:

1. k uzavření smlouvy a realizaci Vaší objednávky;

2. komunikaci s Vámi a správě našeho smluvního vztahu;

3. analýze, hodnocení a zlepšování našich služeb zákazníkům;

4. řešení Vašich reklamací;

5. plnění našich zákonných povinností;

6. s Vaším souhlasem k informování o změnách a novinkách v poskytovaných produktech a službách a našich personalizovaných nabídkách.

Vaše osobní údaje uchováváme jen po tu dobu, dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování a následně jen po dobu a za podmínek v souladu s příslušnými právními předpisy.

V případě udělení souhlasu pro marketingové účely (vč. případného profilování za účelem nabídky vhodného zboží a služeb a zpracování souborů cookies) tato doba činí 10 let od udělení souhlasu nebo jeho obnovení. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy.

5. Právní základ zpracování vašich osobních údajů

Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, závisí na účelu, pro který dané osobní údaje zpracováváme. Vaše osobní údaje tedy v konkrétním případě

můžeme zpracovávat bez Vašeho souhlasu, protože:

1. je to nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi;

2. je to nezbytné ke splnění našich zákonných povinností (např. V oblasti účetnictví a daní);

3. je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. v souvislosti s uplatňováním nároků z uzavřených smluv nebo v souvislosti analýzou a zlepšováním našich služeb);

S Vaším souhlasem můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely marketingu, tj. nabídky našich produktů, informování o novinkách nebo jiných obchodních sděleních, a to zasíláním na Vaši e-mailovou adresu a využíváním personalizovaného marketingu a remarketingu. Svůj souhlas s tímto využitím Vaších osobních údajů můžete kdykoliv odvolat zasláním informace o odvolání souhlasu na náš e-mail [email protected] nebo v každém reklamním emailu.

6. Komu poskytujeme Vaše osobní údaje ?

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny zaměstnancům FGH investment s.r.o., pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, a dále zpracovatelům, s nimiž má FGH investment s.r.o. uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů.

Dále Vaše osobní údaje můžeme poskytnout:

· dopravním společnostem:

- Česká pošta s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4,

- PPL CZ s.r.o., se sídlem K Borovému 99, 251 01 Říčany – Jažlovice,

- INTIME, s.r.o., se sídlem Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji 900 28 Slovensko

- Uloženka s.r.o., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, Praha-Nusle 140 00

· zprostředkovatelům Vašich plateb - naše společnost nemá údaje o platebních kartách, kterými u nás platíte. Údaji o vašich platebních kartách disponuje pouze zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce.

- zprostředkovatel platební brány: GOPAY s.r.o., Planá 67, Planá 370 01, IČO: 26046768

- zprostředkovatel platby na splátky: ESSOX s.r.o., F.A.Gerstnera 52, České Budějovice 370 01, IČO: 26764652

· společnosti Heureka.cz, v rámci ověřování spokojenosti zákazníka, zasláním dotazníku na Váš email (Heureka Shopping s.r.o. - Karolinská 650/1, Praha 8 – Karlín 186 00, IČO: 02387727)

· společnosti zajišťující marketingové služby pro správce: Leadhub s.r.o., Štefánikova 16/29, Praha-Smíchov 150 00, IČO: 04466683

· fyzické osobě, která zajišťuje správu našich webových stránek a jejich pravidelnou aktualizaci: Martin Sokol, Údolní 19, Blansko 678 01, IČO: 87949067

· jiným osobám v souladu s příslušnými právními předpisy (např. oznámení finančním úřadům v případech stanovených zákonem, policii v rámci šetření trestné činnosti apod.).

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizace.

7. Co jsou to cookies a jak je využíváme ?

Co je soubor cookie ?

- Jedná se vlastně o malý textový soubor, který vznikne navštívením každé webové stránky. Využívá se jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou naše stránky využívány.

- Dokážeme tak odlišit (nikoliv však identifikovat) jednotlivé uživatele od sebe a přizpůsobit obsah konkrétním preferencím. Stránky si díky cookies na určitou dobu zapamatují úkony a nastavení, které jste na nich provedli – např. obsah nákupního košíku. Tyto údaje tedy nemusíte zadávat znovu při opětovné návštěvě stránek a přechodem mezi jednotlivými sekcemi webu.

K čemu se cookies používají ?

- Cookies využíváme pro sběr statistických údajů a personalizaci reklam, abychom mohli dále vylepšovat naše stránky a zdokonalovat tak služby, které nabízíme.

Jak můžeme ovlivnit používání cookies a údajů získaných prostřednictvím našich internetových stránek ?

- Stačí používat některý z běžných internetových prohlížečů (např. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) se zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech, popř. si v prohlížeči můžete ukládání cookies zcela zakázat.

8. Jaká jsou Vaše práva ?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména tato práva:

1. právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;

2. právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany naší společnosti FGH investment s.r.o.;

3. právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;

4. právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (i) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (ii) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (iii) jste oprávněně namítali jejich zpracování; (iv) byly zpracovány nezákonně; nebo (v) musejí být vymazány podle právních předpisů;

5. právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (i) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; (ii) zpracování je protizákonné; (iii) je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (iv) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy;

6. právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme (i) pro účely přímého marketingu nebo (ii) pro účely našich oprávněných zájmů;

7. právo podat stížnost na Úřád pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochorova 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz

Pokud budete chtít uplatnit jakékoliv výše uvedené právo, kontaktujte nás prosím s využitím kontaktních údajů uvedených níže.

9. Jak chráníme Vaše osobní údaje ?

Zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů je pro nás mimořádně důležité. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití Vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu. Snažíme se používat taková bezpečnostní opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení.

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů nebo chcete uplatnit svá práva, obraťte se prosím na odpovědnou osobu pro oblast ochrany osobních údajů, a to telefonicky na tel. č.: 602 477 773, elektronicky na e-mail: [email protected] nebo písemně na výše uvedené adresy naší společnosti.